Scurtă Prezentare

Coordonate geografice : 44°42’ latitudine nordică și 23°37’ longitutine estică
Căi de acces : drumul județean DJ 606
Componență : Gogoșu – centru administrativ, Gogoșița și Ștefănel
Suprafață : 4315 ha
Populație : 926 locuitori, din care 40% persoane apte de muncă

Anunțuri

Transparență Decizională

Anunțuri

Concursuri

Anunțuri

Stare Civilă

image
image
image
image
Sari la conținut