Planul anual al achizițiilor publice pe anul 2024
Raport de specialitate
13.03.2024
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Local de venituri și cheltuieli, rectificarea 1 trim. I an 202408.03.2024
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construire puțuri în comuna Gogoșu, jud. Dolj”08.03.2024
Proiect de hotărâre privind modificarea și actualizarea hotărârii nr. 8/202408.03.2024
Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Gogoșu, jud.DOLJ, pentru luna februarie 202408.03.2024
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a Bugetului Local de venituri și cheltuieli al comunei Gogoșu la data de 31.12.202306.03.2024
Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare a Consiliului Județean asupra DC 12006.03.2024
Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din HCL nr. 39/202106.03.2024
Proiect de hotărâre privind aprobare Notă Conceptuală și Temă de Proiectare „Acces carosabil biserica Gogoșița”06.03.2024
Proiect de hotărâre privind aprobare Notă Conceptuală și Temă de Proiectare „Îmbrăcăminți bituminoase ușoare”06.03.2024
Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gogoșu06.03.2024
Proiect hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 202415.11.2023
Proiect hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor de actualizare a Planului de Urbanism General25.10.2023
Proiect hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare pentru anul școlar 2023-202425.10.2023
Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Gogoșu, jud.DOLJ, pentru luna septembrie 202325.10.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli25.10.2023
Anunț construire puțuri forate comuna Gogoșu25.09.2023
Proiect de hotărâre desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Gogoșu în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Gogoșu 202312.09.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli trim. III 202312.09.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiect „Modernizare drumuri sătești, comuna Gogoșu, județ Dolj”12.09.2023
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Gogoșu în Comisia C.E.A.C. și Comisia Antibuliing 202311.09.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri și cheltuieli la data de 30.06.202328.08.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli26.07.2023
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință25.07.2023
Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Gogoșu, jud.DOLJ, pentru luna iunie 202325.07.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al Bugetului Local26.06.2023
Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Gogoșu, jud.DOLJ, pentru luna mai 202326.06.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea actului aditional 7 la contract nr. 370/22.05.201826.06.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Gogoșu, jud. Dolj, la parteneriatul LEADER cu denumirea „COLINELE OLTENIEI”18.05.2023
Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Gogoșu, jud.DOLJ, pentru luna aprilie 202318.05.2023
Proiect de hotărâre privind tarifele pentru gestionarea deșeurilor aferente activitățiilor desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale în județul Dolj24.04.2023
Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Gogoșu, jud.DOLJ, pentru luna martie 202324.04.2023
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință24.04.2023
Anunț 455
Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Gogoșu, jud.DOLJ, pentru luna ianuarie 2023
Proiect de hotărâre privind „Organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024, din Com. Gogoșu”
Proiect de hotărâre privind Planul de pază al Comunei Gogoșu, jud. Dolj
Proiect de hotărâre privind Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă persoane majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social pentru an 2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii și a procedurii de acordare a scutirii de la plata majorărilor de întârziere
21.02.2023
Proiect hotărâre aprobare buget local 2023 al comunei Gogoșu, jud. Dolj
Anexa 1
Anexa 1.1
Anexa 1.2
Anexa 2
Proiect hotărâre aprobare utilizare excedent anual al bugetului local 202220.01.2023
Anunț 165
Proiect hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din Excedentul Bugetului a Deficitului Secțiunii de Dezvoltare pe anul 2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire aferentă Contractului de Delegare a Gestiunii Activității de Eliminare prin Depozitare a Deșeurilor la Depozitul Ecologic de Deșeuri Mofleni-Craiova
Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Gogoșu, jud.DOLJ, pentru luna decembrie 2022
20.01.2023
Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea studiului de fezabilitate 202221.11.2022
Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului anual al achizițiilor publice 202221.11.2022
Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Gogoșu, jud.DOLJ, pentru luna octombrie 2022 
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al Bugetului Local30.09.2022
Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind scoaterea din evidențele fiscale a unor sume reprezentând amenzi contravenționale ale debitorilor decedați 
Dispoziția nr. 108 / 21.10.202221.10.2022
Anunț 2162
Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Gogoșu, jud.DOLJ, pentru luna octombrie 2022
Proiect hotărâre privind apobarea numărului și cuantumului burselor școlare pentru anul școlar 2022-2023
Proiect hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023
Raport de specialitate privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023
Proiect de hotărâre privind stabilirea unei suprafețe de teren în vederea depozitării temporare a deșeurilor inerte
20.10.2022
Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Gogoșu, jud.DOLJ, pentru luna septembrie 2022 
Anexa 1 la HCL 57/16.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli27.09.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actualizarea devizului general pentru investiția „CONSTRUIRE HALĂ METALICĂ PENTRU UTILAJE SAT GOGOȘU”26.09.2022
Hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 6 la Contractul nr. 370/22.05.2018 
Anunț 1800
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Gogoșu în Comisia C.E.A.C. și Comisia Antibuliing
Proiect de hotărâre privind aprobarea Graficului de circulație al microbuzului școlar în anul școlar 2022-2023
Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Gogoșu, jud.DOLJ, pentru luna mai 2022
13.09.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli25.08.2022
Proiect de hotărâre desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Gogoșu în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Gogoșu24.08.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli18.08.2022
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință21.07.2022
Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Gogoșu, jud.DOLJ, pentru luna iunie 202221.07.2022
Proiect hotărâre rectificare buget local de venituri și cheltuieli pentru anul 202221.07.2022
Proiect hotărâre rectificare buget local de venituri și cheltuieli pentru anul 202220.06.2022
Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Gogoșu, jud.DOLJ, pentru luna mai 202220.06.2022
Proiect de hotărâre26.05.2022
Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept prin deces a mandatului de consilier local al d-ului Martin Alin Daniel13.05.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale a obiectivului Reparații curente împrejmuire din blocuri mici de beton Biserica Ștefănel13.05.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale a obiectivului Reparații curente împrejmuire din blocuri mici de beton Biserica Gogoșița13.05.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind înregistrarea audio a ședințelor Consiliului Local13.05.2022
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al Bugetului Local13.05.2022
Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Gogoșu, jud.DOLJ, pentru luna aprilie 202213.05.2022
Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Gogoșu, jud.DOLJ, pentru lunile februarie și martie 202221.04.2022
Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al C.L. să facă parte din Comisia C.E.A.C. și Comisia Antibulling21.04.2022
Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Gogoșu a unor sume reprezentând amenzi contravenționale ale debitorilor decedați21.04.2022
Anunț 539
Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni
– Anexa 1 la proiect de hotărâre
07.03.2022
Anunț 481
Proiect hotărâre privind aprobarea tăierii unor arbori situați pe domeniul public
Proiect hotărâre privind apobarea numărului și cunatumului burselor școlare
Proiect hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna ianuarie 2022
Proiect hotărâre privind nominalizarea a doi consilieri locali pentru calitatea de evaluatori
02.03.2022
Anunț înscriere în lista candidaților pentru personal recensământ16.02.2022
Anunț nr. 233
Proiect hotărâre aprobare actualizare indicatori tehnico-economici ai proiectului „Modernizarea rețelei de drumuri de interes local
– Referat de specialitate
Proiect hotărâre aprobare utilizare excedent anual al bugetului local 2021
– Raport de specialitate
Proiect hotărâre aprobare buget local 2022 al comunei GOGOȘU
– Anexa 1
– Anexa 2
– Raport de specialitate
01.02.2022
Programul anual al achizițiilor publice 2022
Proiect hotărâre privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2022
Raport de specialitate
04.02.2022
Anunț nr. 2427
Proiect hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022
03.12.2021
Anunț nr. 2355
Proiect hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Comisiile pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar
14.11.2021
Anunț nr. 2337
Proiect hotărâre privind delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități de salubrizare
11.11.2021
Anunț nr. 2329
Proiect hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice de la Șc. Gim. Gogoșu
11.11.2021
Anunț nr. 2323
Proiect hotărâre privind alocarea sumei necesare oferirii de cadouri elevilor de la Șc. Gim. Gogoșu
11.11.2021
Anunț nr. 2125
Proiect hotărâre rectificare buget local de venituri și cheltuieli
Anexa 1
Raport aprobare rectificare 4, trim. IV 2021
Referat aprobare rectificare 4, trim. IV 2021
12.10.2021
Anunț nr. 2064
Proiect modificare organigramă și ștat de funcții al aparatului de specialitate al Primarului
Anexa 1
Anexa 2
Referat de aprobare 2062
01.10.2021
Anunț nr. 1968
Proiect hotărâre aprobare actualizare Deviz general pentru investiție pentru „Construire hală metalică”
Proiect hotărâre aprobare rectificare buget local de venituri și cheltuieli
Proiect hotărâre aprobare Grafic de circulație al microbuzului școlar
17.09.2021
Anunț nr. 1844
Proiect hotărâre aprobare contract de consultanță juridică
Proiect hotărâre aprobare cont de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli
01.09.2021
Proiect hotărâre 19.08.2021
Anunț nr. 158803.08.2021
Raport de specialitate 136416.07.2021
Referat de aprobare 147016.07.2021
Raport de specialitate 136401.07.2021
Referat de aprobare 136301.07.2021
Anunț nr. 136501.07.2021
Referat de aprobare07.06.2021
Raport de specialitate07.06.2021
Proiect de hotărâre07.06.2021
Anunț nr. 122207.06.2021
Referat de specialitate02.06.2021
Proiect hotărâre02.06.2021
Anunț nr. 118402.06.2021
Propunere buget venituri și cheltuieli 2021 – inițial 
Anunț nr. 79705.04.2021
Anunț nr. 78501.04.2021
Anunț nr. 32808.02.2021
Anunț nr. 168327.07.2020
Anunț nr. 167421.07.2020
Anunț nr. 167321.07.2020
Anunț nr. 229219.10.2018
Sari la conținut