COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET, FINANȚE, ACTIVITĂȚI SOCIAL-CULTURALE, CULTE, ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, PROTECȚIA COPILULUI

Președinte : DUMITREL IONEL

Secretar : GRAURE FLOREA

Membru : STUPARU VIOLETA

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ÎN MUNCĂ, AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM

Președinte : MOMEA ILEANA VIORICA

Secretar : GIURCAN ANICA

Membru : BURCĂ CONSTANTIN

COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, PROTECȚIA MEDIULUI, ACTIVITĂȚI SPORTIVE ȘI DE AGREMENT

Președinte : MARTIN ALIN DANIEL

Secretar : BOICEA MARIN

Membru : VĂRZARU VICTORIA

Sari la conținut